תנאי שימוש

Sefarad Technologies S.L עם מספר עוסק 99507204-B בכתובת: C/Córsega 218, 4º-1ª, 08036, Barcelona
איננה יכולה לשאת בכל אחריות הנגזרת משימוש שגוי, בלתי הולם או בלתי חוקי במידע המופיע בדף האינטרנט www.gotoaragon.com.
עם המגבלות שנקבעו בחוק, Sefarad Technologies S.L אינה נושאת באחריות הנובעת מחוסר אמת, יושר, עדכון ודיוק של הנתונים או המידע הכלולים בדפי האינטרנט שלה.

התכנים והמידע אינם מחייבים את Sefarad Technologies S.L או מהווים חוות דעת, ייעוץ או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, משום שהוא רק שירות המוצע עם אופי אינפורמטיבי.
האתר של Sefarad Technologies S.L עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים של צד שלישי ש- .Sefarad Technologies S.L אינו יכול לשלוט בהם. לפיכך, Sefarad Technologies S.L אינם יכולים לשאת באחריות לתוכן שעשוי להופיע בדפי צד שלישי.

הטקסטים, הדימויים, הצלילים, האנימציות, התוכנה וכל שאר התכנים הכלולים באתר זה הם קניינה הבלעדי של Sefarad Technologies S.L או מעניקי הרישיונות שלה. כל פעולה של שידור, הפצה, הקצאה, שכפול, אחסון או תקשורת ציבורית כוללת או חלקית חייבת להיות הסכמה מפורשת של Sefarad Technologies S.L.

בנוסף, כדי לגשת לחלק מהשירותים ש- Sefarad Technologies S.L מציעה דרך האתר, עליך לספק מידע אישי. בהתאם להוראת תקנה 2016/679 (EU) של הפרלמנט האירופאי והמועצה, מיום 27 באפריל 2016, בנוגע להגנה על אנשים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ולתנועה חופשית של נתוניים אישיים.
אנו מודיעים לכם כי על ידי מילוי טפסים אלה, הנתונים האישיים שלכם ישולבו ויטופלו בקבצי Sefarad Technologies S.L על מנת להיות מסוגלים לספק ולהציע את השירותים שלנו, כמו גם להודיע לכם על שיפורים של האתר שלנו.

כמו כן, אנו מודיעים לך על האפשרות לממש את זכויות הגישה, תיקון, ביטול ההתנגדות של הנתונים האישיים שלך ללא תשלום באמצעות דוא״ל לכתובת: aragon@gotoaragon.com
או בכתובת: C/Córsega 218, 4º-1ª, 08036, Barcelona